loading...
Zebranie 1.
Zebranie 2.
Zebranie 3.
Zebranie 4.
  Zebranie 5.
Zebranie 6.
Zebranie 1.

14 września 2022 r. - zebrania organizacyjne – zapoznanie  z dokumentami, zebranie niezbędnych informacji.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

GODZINA

0a

33

Karolina Łokińska

 

17.00

 

0b

35

Roksana Baczewska
Monika Pogorzelska

0c

34

Emilia Szachniewicz

Paulina Pinkowicz

I a

24

Beata Borsuk

 

16.30

II a

26

Anna Olszańska

III a

23

Mirosława Dawidowicz-Góra

IV a

7

Anna Kramek-Szubert

 

 

 

17.00

 

 

IV b

1

Kamila Mak

V a

2

Paulina Bartczak-Zalewska

V b

3

Agnieszka Drabik

VI a

8

Aleksandra  Kupnicka

VII a

12

Jowita Niewiarowska

VIII a

11

Aleksandra Wodzyńska

VIII b

6

Anna Kwaśnica

Pedagog

28

Anita Nowak


16.30

Pedagog

22

Joanna Opaczyńska

Pozostali nauczycieli dostępni są w pokoju nauczycielskim.

Zebranie 2.

26 października 2022 r. - informacje bieżące.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

GODZINA

I a

24

Beata Borsuk

 

16.30

II a

26

Anna Olszańska

III a

23

Mirosława Dawidowicz-Góra

IV a

7

Anna Kramek-Szubert

 

 

 

17.00

 

 

IV b

1

Kamila Mak

V a

2

Paulina Bartczak-Zalewska

V b

3

Agnieszka Drabik

VI a

8

Aleksandra  Kupnicka

VII a

12

Jowita Niewiarowska

VIII a

11

Aleksandra Wodzyńska

VIII b

6

Anna Kwaśnica

Pedagog

28

Anita Nowak


16.30

Pedagog

22

Joanna Opaczyńska

Pozostali nauczycieli dostępni są w pokoju nauczycielskim.

Zebranie 3.

14 grudnia 2022 r. - proponowane oceny półroczne.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

GODZINA

I a

24

Beata Borsuk

 

16.30

II a

26

Anna Olszańska

III a

23

Mirosława Dawidowicz-Góra

IV a

7

Anna Kramek-Szubert

 

 

 

17.00

 

 

IV b

1

Kamila Mak

V a

2

Paulina Bartczak-Zalewska

V b

3

Agnieszka Drabik

VI a

8

Aleksandra  Kupnicka

VII a

12

Jowita Niewiarowska

VIII a

11

Aleksandra Wodzyńska

VIII b

6

Anna Kwaśnica

Pedagog

28

Anita Nowak


16.30

Pedagog

22

Joanna Opaczyńska

Pozostali nauczycieli dostępni są w pokoju nauczycielskim.

Zebranie 4.

18 stycznia 2023 r. – podsumowanie I półrocza.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

GODZINA

I a

24

Beata Borsuk

 

16.30

II a

26

Anna Olszańska

III a

23

Mirosława Dawidowicz-Góra

IV a

7

Anna Kramek-Szubert

 

 

 

17.00

 

 

IV b

1

Kamila Mak

V a

2

Paulina Bartczak-Zalewska

V b

3

Agnieszka Drabik

VI a

8

Aleksandra  Kupnicka

VII a

12

Jowita Niewiarowska

VIII a

11

Aleksandra Wodzyńska

VIII b

6

Anna Kwaśnica

Pedagog

28

Anita Nowak


16.30

Pedagog

22

Joanna Opaczyńska

Pozostali nauczycieli dostępni są w pokoju nauczycielskim.

 Obecność nauczycieli od 16.30 do 18.00 

Zebranie 5.

22 marca 2023 r. - informacje bieżące.

Zebranie 6.

10 maja 2023 r. - proponowane oceny roczne – podsumowanie podjętych działań w roku szkolnym 2022/2023.