loading...
Czwartek, 19 stycznia 2023 - apel
Klasyfikacja półroczna

Apel podsumowujący pracę w I półroczu odbędzie się w czwartek 19 stycznia na 2. godzinie lekcyjnej na szerokim korytarzu. Apel jest dla wszystkich klas, czyli od I - VIII. Obowiązuje strój galowy.

Środa, 25 stycznia 2023 - rada pedagogiczna
Zebranie Rady Pedagogicznej

Podsumowanie I półrocza

  Piątek, 3 lutego 2023 - Mobilne planetarium
Mobilne planetarium

W piątek 3 lutego pojawi się w naszej szkole mobilne planetarium dla uczniów klas IV-VI. Opłata za udział w zajęciach wynosi 10 zł od ucznia. Wychowawcy klas zbierają od każdego ucznia pieniądze do końca stycznia.

Plan korzystania z mobilnego planetarium:
1 lekcja - klasa VI a,
2 lekcja - klasa IV a i IV b,
3 lekcja - klasa V a i V b.

Czwartek, 9 lutego 2023 - apel
Apel - Bezpieczne ferie

Odpowiedzialni: klasa 5a
Udział bierze: cała szkoła

Poniedziałek, 13 lutego 2023 - niedziela, 26 lutego 2023 - ferie
Ferie zimowe
Wtorek, 21 marca 2023 - Dzień języków obcych
Dzień języków obcych

Dzień języków obcych
Pierwszy dzień wiosny
Odpowiedzialni: nauczyciele języków obcych, Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

Środa, 22 marca 2022 - zebranie z rodzicami
Zebranie z rodzicami

22 marca 2023 r. - informacje bieżące.

Środa, 05 kwietnia 2023 - konkurs
Stół wielkanocny - konkurs

Konkurs na najładniejszy stół wielkanocny

Czwartek, 6 kwietnia 2023 - wtorek, 11 kwietnia 2023 - przerwa świąteczna
Wiosenna przerwa świąteczna
Piątek, 28 kwietnia 2023 - apel
Uroczysty apel

Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Odpowiedzialni: klasa 2a i 4a
Udział bierze: cała szkoła

Poniedziałek, 1 maja 2023 - Święto państwowe
Święto Pracy
Wtorek, 2 maja 2023 - dzień wolny
Dzień dodatkowo wolny od zajęć

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Środa, 3 maja 2023 - Święto państwowe
Święto Narodowe Trzeciego Maja
Wtorek, 9 maja 2023 - wystawianie ocen
Wystawianie proponowanych ocen

9 maja mija ostateczny termin wystawiana proponowanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.

Środa, 10 maja 2022 - zebranie z rodzicami
Zebranie z rodzicami

10 maja 2023 r. - proponowane oceny roczne – podsumowanie podjętych działań w roku szkolnym 2022/2023.

Wtorek, 23 maja 2023. - egzamin
Egzamin ósmoklasisty

Egzamin z języka polskiego

Środa, 24 maja 2023 - egzamin
Egzamin ósmoklasisty

Egzamin z matematyki

Czwartek, 25 maja 2023 - egzamin
Egzamin ósmoklasisty

Egzamin z języka angielskiego lub języka niemieckiego

Czwartek, 1 czerwca 2023 - Dzień Dziecka
Dzień Dziecka

Imprezy z okazji Dnia Dziecka
Odpowiedzialni: Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski
Udział bierze: cała szkoła

Czwartek, 8 czerwca 2023 - Boże Ciało
Boże Ciało
Piątek, 9 czerwca 2023 - dzień wolny
Dzień dodatkowo wolny od zajęć
Poniedziałek, 12 czerwca 2023 - wystawianie ocen
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
Środa, 14 czerwca 2023 - posiedzenie zespołów
Posiedzenie zespołów

Klasyfikacja roczna

Piątek, 16 czerwca 2023 - rada pedagogiczna
Zebranie Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja roczna

Środa, 21 czerwca 2023 - Dzień kreatywności
Dzień kreatywności

Jesteśmy kreatywni w naszej szkole
Odpowiedzialni: nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające kreatywność i koła zainteresowań
Udział bierze: cała szkoła

Czwartek, 22 czerwca 2023 - zakończenie roku w przedszkolu
Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu

Odpowiedzialni: wychowawcy

Czwartek, 22 czerwca 2023 - gala laureatów
Szkolna Gala Laureatów
Piątek, 23 czerwca 2023 - zakończenie roku
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Odpowiedzialni: klasa III a, klasa VII a żegna klasy VIII.
Udział bierze: cała szkoła

Sobota, 24 czerwca 2023 - czwartek, 31 sierpnia 2023 - wakacje
Wakacje
Czwartek, 29 czerwca 2023 - rada pedagogiczna
Zebranie Rady Pedagogicznej

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023