Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Gardnie jest organizowanie spotkań z jej absolwentami. Mottem przewodnim spotkania, które odbyło się

16 maja 2023 r. były słowa Marka Twaina: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś.”

W  dniu 18 kwietnia 2023 r. uczniowie klas ósmych udali się do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie aby zapoznać się z ofertą edukacyjną, która została przygotowana na rok szkolny 2023/2024.

Podczas dni otwartych w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie mieliśmy okazję spotkać byłych uczniów naszej szkoły w nowych uczniowskich rolach.

W dniu 4 kwietnia 2023 r. ósmoklasiści mieli okazję zapoznać się z ofertą Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Gryfinie.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Gardnie została zorganizowana prezentacja zawodów, w której udział wzięli uczniowie klas I-III.

Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować ………

W dniu 27 października 2022 r. Pani Aleksandra Kucharska spotkała się z uczniami naszej szkoły aby opowiedzieć o swojej karierze edukacyjnej i zawodowej, którą rozpoczęła w murach tej szkoły

W dniu 11.05.2022 r. rodzice uczniów klas ósmych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery i OHP w Gryfinie.

W dniu 5 maja 2022 uczniowie klas ósmych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery i Ochotniczego Hufca Pracy w Gryfinie.