10 listopada 2023 roku odbyła się IX edycja konkursu IPN "Wokół Symboli Narodowych".

Uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez panie Beatę Borsuk i Annę Olszańską.

O wynikach poinformujemy wkrótce.

IX edycja konkursu IPN Show Gallery