Nawiązując do obchodzonego niedawno Narodowego Święta Niepodległości w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców” w klasach I-III przeprowadzono lekcję pod hasłem „Biało-Czerwona-Niepodległa”.

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą symboli narodowych oraz ogólnych wiadomości o Polsce. Następnie wykonali zadania znajdujące się w kartach pracy.

Dzieci uczą rodzicówShow Gallery

Przygotowała: Anna Olszańska