Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie jest Szkoła Podstawowa w Gardnie, ul. Niepodległości 1.

Dane osobowe i wizerunek są przetwarzane w celu publikowania na stronie internetowej szkoły informacji dotyczących funkcjonowania szkoły, informacji dla rodziców, informacji o udziale uczniów w konkursach, wycieczkach, akcjach organizowanych przez szkołę, imprezach szkolnych, organizacjach działających w szkole, osiągnięciach sportowych, naukowych i innych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem szkoły, a także gromadzenia informacji z historii szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonych zgód rodziców lub opiekunów prawnych, które mogą być w każdej chwili wycofane poprzez przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownych dyspozycji. Każda osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Dane osobowe przetwarzane na stronie internetowej są powierzone na podstawie umowy firmie  Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1  80-126 Gdańsk, z którą Szkoła Podstawowa w Gardnie  zawarła umowę o świadczenie usług, której przedmiotem jest w szczególności hosting, czyli utrzymanie na serwerze plików i udostępnianie graficznego projektu strony www wraz z systemem informatycznym służącym do zarządzania treścią strony internetowej.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z  siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.