loading...
Wewnątrzszkolny System Oceniania
WSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) obowiązujący w Szkole Podstawowej w Gardnie.

Podgląd

Przedmiotowe systemy oceniania
Systemy oceniania w klasach 1-3