W dniu 24 października 2023 r. uczniowie klasy 6a i 7a wzięli u udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie p. Pawłem Rozsparą.

Spotkanie dotyczyło: „Cyberbezpieczny uczeń , cyberbezpieczna szkoła”.  Poruszono tematy dotyczące cyberprzemocy, hejtowania, upubliczniania zdjęć, filmików oraz informacji prywatnych bez zgody ich właścicieli. Funkcjonariusz policji uświadomił uczniom, że upublicznione przez nich zdjęcia np. na portalach społecznościowych mogą być wykorzystane w niewłaściwy sposób. Pan policjant przestrzegał również uczniów przed niebezpiecznymi kontaktami z obcymi osobami i zaznajomił ich z metodami, którymi oni się posługują. W trakcie spotkania poruszono również temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

przyg. Anita Nowak

CyberprzemocShow Gallery